Het uitgangspunt bij conflictbemiddeling is dat ieder mens op zoek is naar balans. Iedereen probeert zijn of haar leven zo in te richten, dat er tegemoet wordt gekomen aan de persoonlijke behoeften en verlangens. We hebben echter niet alleen met onszelf, onze eigen verwachtingen, belangen en doelen te maken, maar ook met die van anderen. Zowel op het persoonlijke vlak als op het zakelijke vlak. Omdat belangen vaak verschillen, ontstaat er een spanningsveld waarin we samen onze weg moeten zien te vinden. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de verschillen te groot zijn, er geen goede afspraken gemaakt kunnen worden, scheve machtsverhoudingen een rol spelen of miscommunicatie optreedt, dan kan een verschil in mening of belang eindigen in een conflict. In die zin kunnen we een conflict opvatten als een signaal van disharmonie tussen mensen in hun zoektocht naar balans.

Webdesign:  Italiaantje van Nederland.  © 2016.