Het leven is een groot emotieverhaal en soms zijn emoties te veel. Emoties vormen een belangrijk aspect van ons leven: ze helpen ons in balans te blijven en waarschuwen ons als er iets aan de hand is. Maar wanneer de emotionele huishouding uit balans raakt, kan dat belemmerend werken. De stress die voortdurende angst, boosheid of schuldgevoelens met zich meebrengen, kan ons uitputten en zelfs ziek maken. Als we deze emoties onderdrukken stapelen ze zich op en komen uiteindelijk versterkt tot uiting, met alle gevolgen van dien. Kwalen, allergieën en fobieën kunnen onder meer voortvloeien uit onderbewuste emotieverstoringen. Er is ons geleerd om niet boos te zijn, maar boosheid moet en mag eruit. Onder de meeste boosheid zit verdriet of schuldgevoel.

Webdesign:  Italiaantje van Nederland.  © 2016.